Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Altres maneres de dibuixar la figura humana.

Què us proposem fer?: 
Farem un projecte artístic sobre la representació de la figura humana.
Descripció de la recerca: 

Farem una recerca experimental sobre la utilització de determinades tècniques i procediments de creació plàstica. Hem aprés a dibuixar la figura humana a través de canons establerts però ara volem descobrir una altra manera de representar-la més apropiada als nostres interessos creatius. Analitzarem diferents punts de vista d’altres artistes que han representat la figura humana i que ens poden servir de referents. Investigarem processos de la creació fins trobar l’idoni per allò que volem representar.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
BRAC, Barcelona Recerca Art Creació
Paraula clau: 
educació no formal
creativitat
lectura d’imatges.
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
14. Vida submarina