Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Apple i Microsoft. Dues multinacionals nordamericanes de trajectòria diversa.

Títol de la recerca: 
Sustainability reporting
Títol de la tesi: 
La Comptabilitat i els reptes de l'actual "management" empresarial: des de la rendició clàssica de comptes fins a la comptabilitat i auditoria social
Descripció de la recerca: 

Els estudiants hauran de fer un resum de la història de les dues companyies, en quins productes i sectors s'han especialitzat, les principals adquisicions d'altres companyies que han fet i estudiar, fins on ells puguin pels seus coneixements, l'evolució financera a un nivell introductori.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
Casos aplicats d'empresa.
Paraula clau: 
tecnologia multinacionals
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat