Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Aprofundint en l’estrany món de la Mecànica Quàntica

Què us proposem fer?: 
La Mecànica Quàntica és una teoria fonamental de la Física que és força difícil en un primer contacte, doncs els seus plantejaments xoquen amb la nostra experiència quotidiana i, conseqüentment, amb la nostra intuïció. En aquest treball de recerca analitzarem una selecció dels experiments que van permetre el desenvolupament de la Mecànica Quàntica i també considerarem simulacions dels mateixos, per tal d’aprofundir en aquesta teoria. Això només serà possible una vegada superada la barrera inicial que es produeix en el seu estudi deguda, principalment, a que no està d’acord amb la nostra intuïció, que està connectada amb el mon macroscòpic, mentre que la Mecànica Quàntica tracta dels sistemes microscòpics (subatòmic, atòmic i molecular, principalment). Finalment, es consideraran algunes aplicacions importants d’aquesta teoria en Química.
Descripció de la recerca: 

Del conjunt d’experiments que van permetre el desenvolupament de les bases de la Mecànica Quàntica durant aproximadament el primer quart del segle XX (espectres atòmics, radiació del cos negre, efecte fotoelèctric, etc.) es seleccionaran alguns d’ells i s’analitzaran les seves dades i també es realitzaran simulacions sobre els mateixos. Finalment, es consideraran algunes aplicacions importants d’aquesta teoria en l’àmbit químic (enllaç químic, efecte túnel, etc.).

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Dinàmica de Reaccions Atmosfèriques i Sistemes Complexos
Paraula clau: 
Mecànica Quàntica
àtoms
molècules
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
1. Fi de la pobresa
2. Fam zero