Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Assistència en la part experimental de projectes relacionats amb física i enginyeria

Títol de la recerca: 
Assistència en la part experimental de projectes relacionats amb física i enginyeria
Títol de la tesi: 
Assistència en la part experimental de projectes relacionats amb física i enginyeria
Què us proposem fer?: 
En els darrers 5 anys he ajudat a una dotzena de projectes, que m'han sol·licitat assistència a través de la Secretaria del meu Departament de Física Aplicada U.B. Alguns d'aquests projectes han assolit fites remarcables i han merescut diversos premis en concursos oberts o institucionals. Aconsello a l'alumne i/o al tutor, que pensi demanar-me la meva assistència, que es posi en contacte amb mi en l'etapa prèvia de definició del projecte, doncs en múltiples ocasions he hagut de desaconsellar projectes fantasiosos irrealitzables (molts basats en tòpics falsos que es troben a l'INTERNET: moviment continu .. motor magnètic ... "free energy" ... energies alternatives "fake" .. etc.). Després de filtrar els projectes "realitzables" puc col·laborar en el projecte amb diferents graus d'implicació: 1ª .- Fent de co-Tutor de tot el projecte... 2ª - Assistint a una part concreta dificultosa del projecte... 3ª Assistint a la construcció del sistema experimental... 4ª Oferint les facilitats dels laboratoris i dels serveis tècnics de la U.B. (amb el meu guiatge) ... 5ª .. Intermediant per a la consecució de col·laboracions d'institucions, laboratoris o industries, que resultin necessaris per al bon desenvolupament del projecte. Tota la meva col·laboració hauria de ser emmarcada en el projecte FORCES de la U.B.
Descripció de la recerca: 

Ofereixo assistència en el diseny de projectes relacionats amb física i enginyeria i assistència en la seva realització experimental. 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
5
Nom del grup de recerca: 
Física Aplicada i Òptica
Paraula clau: 
Experimental
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat