Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Bíblia i Pròxim Orient Antic

Títol de la recerca: 
Lingüística semítica i indoeuropea
Què us proposem fer?: 
Aproximar-se a la Bíblia com a text literari i històric, en el context de la documentació pròxim oriental antiga.
Descripció de la recerca: 

Temes relacionats amb la literatura bíblica, en concret, l'Antic Testament. Es tractaria d'abordar la Bíblia des d'un punt de vista literari, i la seva relació amb la història i la cultura de Mesopotàmia. 

Temes relacionats amb la història, literatura i cultura de Mesopotàmia i, en general, l'Àsia semítica, que coneixem a partir de la documentació cuneïforme.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
LINGORIE
Paraula clau: 
Bíblia
Pròxim Orient Antic
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat