Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Cambra Fosca. Tècniques d'observació proto-fotogràfiques.

Títol de la tesi: 
L'epifania de la imatge. El procés fotogràfic com a paradigma de la creació
Què us proposem fer?: 
Treball teòric-pràctic sobre els fonaments de l'experiència fotogràfica. Recerca d'antecedents, experiències pròpies de generació d'imatge amb materials elementals i de baixa tecnologia.
Descripció de la recerca: 

Els pioners de la fotografia es van endinsar en la cambra fosca per a observar el comportament de la llum i meravellar-se pel fenomen d'aparició de la imatge. Aquelles observacions implicaven una relació hàptica amb la imatge, tots els sentits estaven involucrats i en qüestió. Els desenvolupaments tecnològics posteriors, la miniaturització dels dispositius, la immediatesa de creació i consum d'imatges ha derivat en una societat hipervisualizada i iconocéntrica.
En l'actualitat la imatge està de nou en qüestió. Estem creant noves visualitats, maneres de relació basats en la visualitat i la virtualitat. No obstant això, hem perdut control sobre les imatges i generat dependències de sistemes visuals que no entenem. Es fa necessari una revisió dels paradigmes de construcció sobre els quals s'ha assentat el pensament visual i la mirada fotogràfica.
Aquesta proposta es basa en la revisió de la nostra relació amb el visual, de la manera en què mirem i registrem la nostra mirada. Revisarem les experiències dels pioners de la imatge fotogràfica i plantejarem experiències pròpies per a establir la nostra visió i mirada.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Paraula clau: 
belles arts
fotografia
imatge
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat