Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Convèncer a qui t'escolta: la retòrica en el món clàssic

Descripció de la recerca: 

Anàlisi de les habilitats retòriques que s'exposen en els textos dels autors clàssics. Anàlisi d'alguns dels discursos més coneguts: estructura, figures retòriques i tècniques de convenciment.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Stageira
Paraula clau: 
retòrica
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles