Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Desenvolupament de plantes transgèniques adaptades als reptes del canvi climàtic

Què us proposem fer?: 
En aquest treball, es desenvoluparan plantes transgèniques que modifiquen la ruta de biosíntesi de poliamines, uns metabòlits implicats en la tolerància a l'estrès, i s’avaluarà la tolerància de les plantes transgèniques a l'estrès per sequera i temperatura.
Descripció de la recerca: 

Un dels majors reptes globals que encara no hem solucionat és com fer front als efectes derivats del canvi climàtic. En la nostra vida quotidiana hem copsat que els episodis de calor extrem són cada vegada més freqüents, i que d’altres episodis climàtics extrems com ara inundacions, pedregades i glaçades es produeixen amb major freqüència. Tots aquests efectes sobre el clima impacten sobre el desenvolupament de les plantes, que són la base per a l’alimentació i també la font de molts medicaments. Les plantes, a diferència dels animals, no poden buscar refugi en condicions adverses. Al llarg de l’evolució les plantes han desenvolupat mecanismes de protecció que inclouen canvis fisiològics i bioquímics que els han permès colonitzar nous hàbitats. La domesticació de les espècies vegetals, que va començar amb la mateixa agricultura, ens ha permès obtenir cultius més productius i adaptats a l’entorn. Però ara l’entorn està canviant amb major velocitat que la capacitat d’adaptació natural de les plantes, amb la qual cosa, no podem dependre de l’evolució natural per a fer front als reptes del canvi climàtic. La modificació genètica de les plantes s’ha demostrat com l’eina més eficient per a generar cultius adaptats a diferents entorns climàtics adversos en poc temps. La modificació genètica de les plantes implica l’ús de bacteris naturals (Agrobacterium tumefaciens) que serveixen com a vectors per a la integració de gens forans al genoma de les plantes. Aquesta tecnologia ens permet introduir o modificar rutes metabòliques que permetin a la planta acumular metabòlits protectors. En aquest treball, es desenvoluparan plantes transgèniques que modifiquen la ruta de biosíntesi de poliamines, uns metabòlits implicats en la tolerància a l'estrès, i s’avaluarà la tolerància de les plantes transgèniques a l'estrès per sequera i temperatura.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Polyamines Lab (Dr. Rubén Alcázar)
Paraula clau: 
Plantes transgèniques
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
13. Acció climàtica