Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Dibuix arqueològic de ceràmica protohistòrica

Títol de la recerca: 
Dibuix arqueològic de ceràmica protohistòrica
Títol de la tesi: 
Dibuix arqueològic de ceràmica protohistòrica
Què us proposem fer?: 
Et proposem estudiar una col·lecció de peces ceràmiques d'uns 2.500 anys d'antiguitat a partir del dibuix d'aquestes i d'una classificació tipològica. Les peces provenen d'excavacions reals i et convidem a aprendre les metodologies d'estudi de les peces ceràmiques, a més de conèixer la principal bibliografia dels jaciments excavats d'on s'ha descobert aquest material arqueològic.
Descripció de la recerca: 

Els jaciments arqueològics d'època protohistòrica, és a dir, del primer mil·lenni a.C., (de finals de temps prehistòrics i principis d'època antiga), ofereixen una gran quantitat de ceràmica. Aquesta pot donar-nos molta informació sobre les societats antigues, com els ibers, ja que pot indicar les pautes de consum dels qui hi vivien, així com aspectes d'estatus social i, fins i tot, del comerç d'importació i possibles contactes amb poblacions estrangeres, com ara grecs i fenicis. Vols aprendre a dibuixar la ceràmica antiga mitjançant la metodologia actual i, així, descobrir quin tipus de consum i d'economia tenien aquestes societats? 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
PROMAC-GRACPE: Protohistòria, Mediterrani Antic i Colonitzacions - Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la Complexitat i dels Processos d'Evolució Social
Paraula clau: 
Ceràmica; Arqueologia; Dibuix
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat