Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Dones i Electrònica. No hi treballen? No hi innoven?

Què us proposem fer?: 
Cerca bibliogràfica sobre dones que han contribuït a la democratització i desenvolupament de les tecnologies electròniques.
Descripció de la recerca: 

Es tracta de buscar, per les fonts bibliogràfiques a l'abast, noms de dones que han fet recerca o innovacions en el camp de l'electrònica, per detallar la seva contribució a l'ús i la tecnologia actuals.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Enginyeria Electrònica UB
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats