Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Dones i política: com participen les dones en política?

Títol de la tesi: 
Les elits polítiques catalanes entre 2003 i 2016
Què us proposem fer?: 
Us proposem conèixer les dones del vostre entorn més proper que participen en la vida política en sentit ampli: ja sigui des dels partits polítics o bé des de la política social a través de les entitats del vostre municipi. Com són? com s'ho fan? hi ha diferències entre homes i dones que "fan política"?
Descripció de la recerca: 

La teoria ens diu que les dones tenen, actualment, les mateixes possibilitats de participar en política.  A la pràctica, però, ens trobem que les dones tenen les mateixes oportunitats? Tenen el mateix poder i capacitat d'influència que els homes en l'exercici de càrrecs públics i polítics? Els homes fan carrera política durant molts anys, les dones també? Quines diferències trobem entre homes i dones quan participen en política?

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
4
Paraula clau: 
Feminisme
igualtat
política
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
16. Pau, justícia i institucions sòlides