Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

El dret a la diversitat (funcional, religiosa, d'identitat, racial...)

Què us proposem fer?: 
Un treball de recerca des del punt de vista de la legislació actual sobre qualsevol aspecte de la diversitat.
Descripció de la recerca: 

Treballar des del punt de vista jurídic sobre alguna de les diversitats en qualsevol àmbit (per exemple, educatiu, social, polític, etc.).

És un tema molt obert que té a veure amb les persones que presenten alguna diferència respecte les demés i que, per aquest motiu, poden patir discriminació. Les diferències poden ser per diversitat funcional, religiosa, d'identitat sexual, etc. Es podria plantejar de moltes maneres, que serien pactades entre l'estudiant i la tutora.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Paraula clau: 
diversitat
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides