Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Els goigs del meu poble: tradició i patrimoni documental

Descripció de la recerca: 

Presentació:
Els goigs són poesies religioses de caire popular en honor d’una advocació determinada, destinats a ser cantats col·lectivament al final de la missa, en la festivitat corresponent. Sovint són d’autors anònims, tot i que també n’hi ha d’escrits i musicats per autors cèlebres. Els goigs es distribueixen impresos, en fulls solts. El seu cant continua viu en moltes localitats catalanes.

Objectius:
-Inventariar els goigs propis d’una localitat catalana

Proposta de sumari:
-Aproximació al coneixement dels goigs
-Identificació dels goigs propis d’una localitat catalana
-Catalogació dels exemplars
-Pervivència del cant dels goigs

Metodologia:
Revisió bibliogràfica, cerca en arxius i biblioteques, entrevistes amb persones grans de la localitat, catalogació dels goigs, enregistrament de cantada de goigs.

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
goigs
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat