Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Els manuscrits medievals i la màquina del temps

Què us proposem fer?: 
Us proposem estudiar què són els manuscrits medievals; aprendre a llegir les lletres amb què estan escrits; i fer una edició i un estudi d'un fragment d'una obra d'un autor català medieval.
Descripció de la recerca: 

Els textos medievals ens han arribat copiats en manuscrits que s'han conservat després de patir tota mena de peripècies. Sense aquests objectes preciosos avui no coneixeríem les obres de Ramon Llull, Bernat Metge o Ausiàs March. Per accedir a les obres d'aquests grans escriptors, en primer lloc, cal saber desxifrar el que diuen els manuscrits que els transmeten i també cal saber-ho transportar a uns formats (llibre o edició digital) que permetin llegir-ho als lectors d'avui. La ciència que estudia els còdexs s'anomena codicologia; la que estudia les lletres antigues, paleografia; la que edita les obres que contenen els manuscrits, edició crítica de textos. La Biblioteca de la Universitat de Barcelona custodia un fons molt important de manuscrits medievals.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Estudis de Filologia Catalana UB
Paraula clau: 
Llibres antics; edició de textos; literatura
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat