Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Eternes menors d'edat? Les dones a Grècia i Roma

Títol de la recerca: 
Gènere i Història
Què us proposem fer?: 
El treball consistirà en un estudi sobre com la societat patriarcal grecoromana van assignar un gènere subordinat per a les dones i com es va contribuir a fixar les asimetries de gènere i la raó patriarcal. Es treballaran les fonts literàries (historiografia. drama, filosofia, medicina, oratòria...) i també  la cultura material (iconografia ceràmica, restes arqueològiques, espais femenins i masculins de la casa i de la ciutat). Així mateix, s'estudiarà quins drets foren atorgats a les dones i quins els foren negats (propietat, participació política,...), tant des de l'àmbit del dret com a l'àmbit de la política.
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
CLIOGEN
Paraula clau: 
Masculinitats; construcció del gènere; representacions culturals
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats