Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Filosofia interdisciplinar

Títol de la recerca: 
Filosofia interdisciplinar
Què us proposem fer?: 
Pensar una qüestió que necessiti un enfocament alhora 1) inter o transdisciplinar i 2) una perspectiva integradora macrofilosòfica. Mirar de concretar-la per a que sigui factible i negociar-la amb nosaltres per a evitar desenganys o pèrdues de temps.
Descripció de la recerca: 

Tutoritzarem estudis interdisciplinars des d’una perspectiva integradora macrofilosòfica. La filosofia ha de dialogar necessàriament amb la resta de sabers, però sense perdre la seva valuosa perspectiva filosòfica que facil·lita integrar les qüestions. Preferim que les propostes concretes de treballs de recerca siguin sobre qüestions modernes i contemporànies, però n'acceptem d'altres si estan ben plantejades.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
GIRCHE - Grup Interdisciplinar de Recerca 'Cultura, Història i Estat'
Paraula clau: 
macrofilosofia
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides