Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Folklore sobrenatural

Què us proposem fer?: 
Es proposa realitzar una recerca sobre folklore sobrenatural en un barri de la ciutat de Barcelona en funció dels interessos de l’estudianta o l’estudiant i la disponibilitat de les fonts documentals i orals. Es tracta de recollir narracions d’aquest tipus, ordenar-les, geolocalitzar-les, vincular-les al context historicosocial i documentar-les textualment i per d'altres mitjans quan sigui possible
Descripció de la recerca: 

Els fantasmes, les aparicions, les ànimes en pena, el mal d’ull, els prodigis sobrenaturals, els llocs considerats encantats, tots aquests temes alhora que por també han causat una gran fascinació popular, I de fet ho segueixen fent avui en dia sota l’etiqueta del paranormal. Formen part del folklore i de la història de la cultura i com a tals val la pena estudiar-los.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
folklore sobrenatural
etnologia
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
12. Consum i producció responsables