Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Forats negres i astrofísica

Títol de la recerca: 
Astrofísica d'altes energies
Què us proposem fer?: 
Proposo orientar l'alumne en el procés d'estructurar o de donar contingut a un treball relacionat amb l'estudi teòric dels processos astrofísics que tenen lloc a forats negres i objectes similars, en particular de la llum produïda en el seu entorn. Es pot tractar també d'una introducció a la relativitat especial o general en aquest context, de la història de la física dels forats negres, o d'un treball més orientat a la pedagogia, la filosofia, o l'art, que giri al voltant d'aquests objectes. També puc plantejar algun exercici teòric d'astrofísica com a part pràctica del treball de recerca.
Descripció de la recerca: 

Estudio, en diferents contexts (per exemple en fonts de la nostra galàxia i fora d'aquesta, i també a l'univers primerenc) la radiació produïda per fonts astrofísiques que contenen objectes compactes, com ara forats negres o púlsars (estrelles de neutrons), i a més produeixen fluxos de matèria movent-se a velocitats properes a la velocitat de la llum.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
High-Energy Astrophysics (Theory)
Paraula clau: 
Física
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat