Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

L’arquitectura moderna a Barcelona 1920-1939

Què us proposem fer?: 
Us proposem estudiar l'arribada del corrent racionalista arquitectònic a Barcelona a la dècada de 1920 (en el context de la dictadura de Primo de Rivera), examinar l'adopció i difusió d'aquestes noves idees per part d'uns quants arquitectes catalans a la dècada de 1930 (durant la II República Espanyola) i, finalment, analitzar algunes de les seves obres com l'edifici d'habitatges del carrer Muntaner (Barcelona), el Pavelló de la República (l'edifici reconstruït el 1992 a Barcelona), la Casa Rodriguez Arias (Carrer Via Augusta, 61), entre d'altres.
Descripció de la recerca: 

El GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània) és un grup d’arquitectes que introdueix els criteris de l’arquitectura moderna a Barcelona i modernitza el panorama arquitectònic dels anys 20 i 30 del segle XX. D’acord amb un dels corrents avantguardistes europeus com fou el de l’arquitectura racionalista, arquitectes del GATCPAC com Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé, entre d’altres, proposen iniciatives que donen lloc a projectes, tant urbanístics com residencials, que prioritzen la salubritat, la higiene i la socialització i que a més a més fan servir solucions constructives innovadores. Seguint el precepte “La funció de l’edifici ha de determinar la forma”, el racionalisme que introdueix el GATCPAC a Catalunya incorpora nous criteris i idees que s’estan forjant i portant a la pràctica en els països més avançats d’Europa. Alhora, es fixen en l’arquitectura vernacular i la construcció tradicional pròpies del país, les quals són, al cap i a la fi, funcionalisme pur.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Paraula clau: 
arquitectura racionalista
II Repúlica Espanyola
urbanisme
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat