Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

La boïga i l'emmagatzematge de carboni

Què us proposem fer?: 
Generar un document que reculli el procediment tradicional per a fer boïga i contextualitzar-ho des de la recerca actual que es duu a terme relacionat amb soterrar productes de combustió de biomassa com a via per emmagatzemar carboni evitant que vagi a l'atmosfera.
Descripció de la recerca: 

La boïga és un mètode tradicional usat per desembrossar i alhora millorar la terra de cultiu. Al contrari de les carboneres que el seu propòsit era produir carbó vegetal útil com combustible, el propòsit de les boïgues era el de millorar les característiques de la terra aportant-hi carboni que queda soterrat evitant-ne l'emissió a l'atmosfera i per tant el canvi climàtic.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
Captura CO2
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
13. Acció climàtica