Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

La ceràmica arqueològica al laboratori

Títol de la recerca: 
La ceràmica arqueològica al laboratori
Títol de la tesi: 
La ceràmica arqueològica al laboratori
Què us proposem fer?: 
Et proposem descobrir quina és la metodologia d’estudi del material ceràmic d'època medieval, moderna i contemporània i analitzar al nostre laboratori una petita col·lecció de 10 mostres, reals, recuperades en una excavació arqueològica, a més de familiaritzar-te amb la principal bibliografia sobre aquest tema.
Descripció de la recerca: 

Vols saber què se’n fa dels materials que els arqueòlegs troben en una excavació? Com s’estudien? Quina és la informació que se’n pot extreure? En les excavacions arqueològiques, els arqueòlegs recuperem ceràmica, óssos de fauna o bé restes humanes, sediment, llavors, vidre... i tota classe de materials. Cadascun d’ells reclama d’una metodologia específica per al seu anàlisi i de tots ells, la ceràmica acostuma a ser el més nombrós. Al llarg de molts anys i gràcies a l'experiència de molts investigadors s'han definit els mètodes per a l'estudi d'aquestes restes per tal d'extreure'n informació de caràcter social, antropològic, econòmic o de mentalitats i transmissió de sabers i coneixement, entre moltes altres. 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
GRAMP.UB Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universitat de Barcelona
Paraula clau: 
ceràmica
arqueologia
tecnologia
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat