Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

La lluita de les nacions per al seu reconeixement

Títol de la recerca: 
La lluita de les nacions per al seu reconeixement
Títol de la tesi: 
Reconeixement nacional i autodeterminació
Què us proposem fer?: 
Triar un cas i analitzar-lo en profunditat.
Descripció de la recerca: 

Els conflictes nacionals són part de la modernitat contemporània. El despertar de les nacions ha estat motiu de tota mena de controvèrsies teòriques i s'ha concretat històricament. El nacionalisme ha estat, a més, una de les idees més influents i poderoses arreu del món. L'aparició dels Estats nació, arran de la Pau de Westfàlia (1648), va obrir una nova era en la qual les nacions i el nacionalisme tindrien un protagonisme innegable. Però també van obrir les disputes sobre la identitat, les fronteres i el clam de llibertat d'aquelles minories nacionals que van quedar incloses en alguns d'aquests Estats.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals
Paraula clau: 
Nacionalisme
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
16. Pau, justícia i institucions sòlides