Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

La representació del paisatge al Romanticisme. Vols saber com concebien la naturalesa els artistes d’aquest moviment? 

Què us proposem fer?: 
Un treball d’anàlisi sobre la concepció i la representació del paisatge, gènere que va assolir una importància molt destacada durant el Romanticisme. L’alumne/a aprofundirà en les bases ideològiques i en la sensibilitat d’aquest moviment, a través de l’establiment d’un mètode de treball basat en la consulta de bibliografia i en l’observació i comentaris d’obres d’art. De manera opcional, es poden establir relacions amb la concepció del paisatge dins l’àmbit literari. Es tracta d’un treball idoni per alumnes de Batxillerat humanístic i artístic, i principalment per aquells que cursen les assignatures d’Història de l’art i Fonaments de les arts.
Descripció de la recerca: 

El Romanticisme és un moviment artístic, literari i musical desenvolupat des de finals del segle XVIII fins al primer terç del segle XIX. Un dels motius més destacats dins del seu repertori iconogràfic va ser el paisatge, entès com un reflex de la subjectivitat de l’artista. L’alumne/a pot analitzar les seves diferents tipologies estètiques: des del paisatge bell o pintoresc fins el paisatge sublim, o centrar-se en una de sola. Aquest anàlisi permetrà copsar, no només les característiques formals d’aquest tipus de paisatge, sinó també estudiar la sensibilitat que s’hi reflecteix envers la naturalesa. A més, es poden tractar dones artistes cultivadores d’aquest gènere, com ara Jane Nasmyth o Louise Joséphine Sarazin de Belmont.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
GRACMON
Paraula clau: 
Romanticisme
Paisatge
pintura
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat