Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

L'ecoauditoria. Una nova eina per avaluar la sostenibilitat medioambiental

Què us proposem fer?: 
Identificació dels plàstics d'un sol ús generats mitjançant FTIR-ATR per a continuació realitzar l'ecoauditoria energètica i de CO2 utilitzant l'EcoAudit Tool del CESEdupack.
Descripció de la recerca: 

En aquesta proposta de Treball de Recerca es pretén conscienciar a l’alumne en l’impacte que tenen els seus hàbits de consum en el medi ambient, i més concretament els plàstics d’un sol ús.

Per dur a terme aquest treball, l’alumne emprarà l’eina “EcoAudit Tool” del software CESEdupack, que li permetrà conèixer l’empremta energètica i de CO2 associada als plàstics d’un sol ús que genera durant un període de temps determinat (per exemple una setmana) i extrapolar-lo a l’impacte de la seva ciutat, regió, país...

Donat que cada tipus de plàstic té una empremta diferent, el primer pas consistirà en la caracterització dels plàstics que genera mitjançant l’espectroscopia d’infraroig (FTIR-ATR).

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Diopma
Paraula clau: 
Plàstics d'un sol us
Ecoauditoria
FTIR-ATR
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
11.Ciutats i comunitats sostenibles
12. Consum i producció responsables