Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Les pedres parlen. Literatura, mitologia i cultura de la Roma antiga a través de les inscripcions romanes

Què us proposem fer?: 
Iniciar-vos en el món de la cultura escrita a l'antiga Roma a través d'uns textos singulars: les inscripcions romanes. Al mateix temps, ens endinsarem en en alguns aspectes del món romà a través de les seves inscripcions més més representatives, algunes de les quals es conserven molt a prop de casa nostra.
Descripció de la recerca: 

A l'Antiguitat, la cultura escrita no només es feia servir per a escriure obres literàries o documents oficials, sinó que els missatges s'escrivien amb moltes finalitats i sobre suports variats (pedra, metall, fusta, i fins i tot graffitti). L'epigrafia és la disciplina que estudia aquestes escriptures que poden ser de molts tipus i  permeten saber més de la cultura romana: la religió i el món de les creences, el paper de la dona i les relacions afectives, el funcionament de la societat o el contacte entre els romans i altres cultures com ara els ibers. A més, algunes inscripcions  estan molt relacionades amb els mites clàssics i les obres literàries, ja que servien com a models i inspiració per a tractar assumptes com la mort, l'amor o la guerra. El grup LITTERA investiga bona part d'aquestes escriptures que es van produir en època romana i que mostren la història i la cultura de Roma des d'una altra perspectiva.  

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
LITTERA
Paraula clau: 
epigrafia
llengua llatina
Roma Antiga
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere