Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Literatura àrab escrita per dones: què diuen elles?

Què us proposem fer?: 
La literatura àrab és un terme ampli que inclou les obres escrites en llengua àrab, però també en altres llengües (català, castellà, anglès o francès, per exemple) a causa de les colonitzacions, les migracions, les diàspores o els exilis. És, per tant, una literatura molt més propera del que es podria pensar d'entrada. Sense perdre de vista que, a més de la seva qualitat artística, té una importància enorme pel que fa al nombre d'autor.e.s i de lector.e.s. Sovint, però, quan es parla de manera genèrica d’entorns àrabo-islàmics, se sol caure en el prejudici que les dones no parlen o no són membres actius i representatius de les seves societats.
Descripció de la recerca: 

Així, doncs, caldria preguntar-nos: què diuen les escritores àrabs al segle XXI? I per això analitzarem quines són les temàtiques més usuals que tracten, quina és la relació que tenen aquestes autores amb el(s) feminisme(s) i fins a quin punt han estat traduïdes al català o al castellà.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
literatura
àrab
feminisme(s)
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere
10. Reducció de les desigualtats