Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Reptes per compaginar estudis i dedicació laboral

Títol de la recerca: 
Reptes per compaginar estudis i dedicació laboral
Què us proposem fer?: 
L’accés a la universitat, avui en dia, s’ha democratitzat. Però un dels reptes que genera aquesta major diversitat d’estudiants és la necessitat de molts estudiants de compaginar estudis amb dedicació laboral. Hi ha molt desconeixement encara sobre aquest tema i us proposem fer recerca per conèixer millor aquest repte.
Descripció de la recerca: 

Des de fa uns anys estem vivint importants processos de canvi que estan modificant el perfil dels estudiants que accedeixen a la universitat. I un dels primers canvis és que ha augmentat la seva diversitat. D'entrada, s'ha democratitzat  molt l'accés a la universitat. I generalitzat a àmplies capes de la població. Però, en paral·lel, hi ha estudiants que accedeixen a la universitat que necessiten compaginar els estudis amb una certa dedicació laboral. Això genera un seguit de reptes importants, perquè la planificació dels ensenyaments universitaris no sempre ho posa fàcil.

Hi ha vàries opcions d’apropar-se a aquest repte. Totes aquestes opcions son igualment vàlides en un moment en que hi ha molt desconeixement sobre el tema:

Opció 1. Es pot abordar a partir d'una anàlisi de les dades que aporten vàries enquestes que tenim disponibles. Disposem, en aquest sentit, de diverses bases de dades recollides a través d'enquestes que permeten analitzar aquests reptes.

Opció 2. Es pot analitzar a partir de les dades que provenen de l'oficina d'accés a la universitat. Disposem d’aquestes dades i les podem cedir als estudiants interessats. En aquesta base de dades tenim informació sobre les característiques d'aquells estudiants que combinen estudis i feina.

Opció 3. Una altra opció és enfocar-ho a través de la realització d'un conjunt d'entrevistes a persones joves.

Opció 4. O bé, com a quarta opció, l’estudiant pot abordar el repte de forma més lliure i flexible a partir de la realització d'una enquesta entre els propis estudiants del centre on es fa la recerca per conèixer millor com es prenen aquestes decisions.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Paraula clau: 
universitat; educació;
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
10. Reducció de les desigualtats