Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Són, els algorismes, eines confiables i efectives contra la corrupció i el frau?

Què us proposem fer?: 
Es proposa l’estudi de casos concrets d’eines digitals, especialment d’aquelles dedicades a funcions antifrau i anticorrupció, amb lectures de bibliografia, visualització de vídeos i podcasts i accés a altres fonts (com ara informes) per a la comprensió i estudi de les possibilitats i riscos d’aquesta nova realitat en les funcions d’inspecció i vigilància utilitzats per les administracions públiques. Quins resultats estan generant aquestes eines d’IA? Quins drets es poden veure afectats? Es troben a faltar garanties front el nou control digital i intel·ligent de les administracions?
Descripció de la recerca: 

L’ús de tecnologies basades en intel·ligència artificial per a l’avaluació de riscos ha arribat a diferents àmbits de l’administració, i ja s’utilitza, entre d’altres coses, contra el frau fiscal o laboral, i contra la corrupció.

Tot i el seu possible impacte positiu en termes d'eficiència i abast del control, diversos aspectes es presenten com a problemàtics: són prou transparents en el seu funcionament?  Discriminen o presenten resultats amb biaixos?  Suposen un risc excessiu en el seu accés a grans volums de dades de caràcter personal?       

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Dret Administratiu
Paraula clau: 
intel·ligència artificial
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
16. Pau, justícia i institucions sòlides