Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Viure en un castell

Què us proposem fer?: 
Et proposem analitzar la bibliografia sobre el tema i fer l’estudi sobre un castell concret treballant amb els investigadors del nostre grup de recerca en Arqueologia Medieval i Postmedieval (GRAMP.UB) de la universitat de Barcelona.
Descripció de la recerca: 

T'agrada l'Edat Mitjana? Vols saber qui i perquè construïa els castells, com s'hi vivia i quin paper jugaven en la societat medieval? Encara avui dia, el paisatge que ens envolta conserva castells medievals més o menys enrunats. T’has preguntat mai qui els va construir i perquè, com era la vida en aquestes fortaleses i quina era la seva funció? Una de les branques de la història i l’arqueologia medievals estudien aquest tipus de construccions. A través del seu estudi podem reconstruir les fronteres de l’edat mitjana i l’estructura del territori.

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
GRAMP.UB Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universitat de Barcelona
Paraula clau: 
historia medieval
anàlisi de territori
arqueologia
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat