Contacte

Contacte

 • PROJECTE FORCES
 • Secció infantil, primària i secundària
 • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
 • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
 • 08035 Barcelona
 • Tel. 934 035 237
 • idp.forces@ub.edu

Propostes per ODS

 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 1. Fi de la pobresa
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 7. Energia neta i assequible
 2. 13. Acció climàtica
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 10. Reducció de les desigualtats
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 9. Indústria innovació infraestructures
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 9. Indústria innovació infraestructures
 1. 3. Salut i benestar
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 8. Treball digne i creixement econòmic
 1. 10. Reducció de les desigualtats
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 2. 17. Aliança pels objectius
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 2. 17. Aliança pels objectius
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 7. Energia neta i assequible
 2. 9. Indústria innovació infraestructures
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 13. Acció climàtica
 1. 10. Reducció de les desigualtats
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 3. Salut i benestar
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 14. Vida submarina
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 17. Aliança pels objectius
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 11.Ciutats i comunitats sostenibles
 2. 12. Consum i producció responsables
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 5. Igualtat de gènere
 2. 10. Reducció de les desigualtats
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 5. Igualtat de gènere
 1. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 2. 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 1. 13. Acció climàtica
 1. 5. Igualtat de gènere
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 4. Educació de qualitat
 1. 10. Reducció de les desigualtats
 2. 11.Ciutats i comunitats sostenibles