Unitats organitzatives 

A més dels criteris que afecten la nomenclatura organitzativa de la Universitat de Barcelona, que es recullen en aquest llibre d’estil, podeu consultar totes les unitats orgàniques (en català, castellà i anglès), en l’aplicació de centres gestors, d’accés restringit al personal i que manté la Secretaria General.
Darrera actualització: 28-10-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Unitats organitzatives» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1804> [consulta: 31 juliol 2021].