Tertúlia o xat 

Es pot consultar l’apartat «La tertúlia» de la unitat temàtica «Comunicació virtual» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Darrera actualització: 9-11-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tertúlia o xat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1728> [consulta: 9 desembre 2021].