Article científic 

Es pot consultar la unitat temàtica «Article» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.
Darrera actualització: 11-10-2018
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Article científic» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1734> [consulta: 24 juliol 2021].