Pla docent 

Com a ajuda per redactar els plans docents a l’aplicació GR@D de la Universitat de Barcelona, podeu consultar el document Plans docents al GR@D. Guia ràpida per a la millora de la qualitat lingüística.

Els continguts d’aquesta guia s’estructuren en fitxes, agrupades en grans blocs:
 • Aspectes generals
  • Fitxa 1. Verificador ortogràfic
  • Fitxa 2. Copiar i enganxar
  • Fitxa 3. Visualització del document final (HTML)
 • Gestió de les llengües d’un pla docent
  • Fitxa 4. Creació d’un pla docent
  • Fitxa 5. Canvi de l’idioma per defecte d’un pla docent
  • Fitxa 6. Modificació d’un pla docent que té traduccions a altres llengües
  • Fitxa 7. Publicació i visualització de les traduccions
 • Format i redacció
  • Fitxa 8. Competències > Diferències en els graus i els màsters
  • Fitxa 9. Competències > Enumeració
  • Fitxa 10. Competències > Substantius o infinitius?
  • Fitxa 11. Objectius > Tipus
  • Fitxa 12. Objectius > Enumeració
  • Fitxa 13. Objectius > Infinitius o substantius?
  • Fitxa 14. Objectius > Punt de vista de l’alumnat
  • Fitxa 15. Temari > Profunditat de publicació
  • Fitxa 16. Temari > Col·locació del text en el camp adequat
  • Fitxa 17. Temari > Numeració del temari: com es poden evitar repeticions
  • Fitxa 18. Temari > Majúscules i minúscules en els títols del temari
  • Fitxa 19. Temari > Sigles: formació i aclariments
  • Fitxa 20. Metodologia > Preferència pel present
  • Fitxa 21. Metodologia > Coherència en la tria d’infinitius o de substantius
  • Fitxa 22. Metodologia > Repeticions que cal evitar
  • Fitxa 23. Avaluació > Avaluació continuada i avaluació única
  • Fitxa 24. Avaluació > Presentació esquemàtica
  • Fitxa 25. Fonts > On s’escriuen els comentaris
  • Fitxa 26. Fonts > Majúscules i minúscules en la bibliografia
  • Fitxa 27. Fonts > Abreviatures: formació i aclariments
  • Fitxa 28. Fonts > Abreviatures més usuals en la bibliografia
 • Estil i convencions
  • Fitxa 29. Majúscules i minúscules: casos més habituals
  • Fitxa 30. Decimals i percentatges
  • Fitxa 31. Ús de la cursiva per als manlleus
  • Fitxa 32. Superíndexs i subíndexs
  • Fitxa 33. Ús no sexista del llenguatge
 • Gramàtica
  • Fitxa 34. Pronoms relatius
  • Fitxa 35. Ordre de noms i adjectius
  • Fitxa 36. Ús inadequat del futur per indicar obligació
  • Fitxa 37. La forma passiva
  • Fitxa 38. Usos abusius dels possessius
 • Lèxic i terminologia
  • Fitxa 39. Així mateix o tanmateix?
  • Fitxa 40. A nivell (de)
  • Fitxa 41. Contemplar
  • Fitxa 42. Evidència
  • Fitxa 43. Existir o haver-hi?
  • Fitxa 44. Matricular i matricular-se
  • Fitxa 45. Ofertar o oferir?
  • Fitxa 46. Propi o mateix?
  • Fitxa 47. Realitzar i realització
  • Fitxa 48. Tal com
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Pla docent» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1703> [consulta: 7 març 2021].