Criteris per a les denominacions dels estudis i dels títols de grau i màster universitari 

Per aclarir conceptes, en aquesta proposta es parla de estudis quan es designa l’ensenyament, el grau o el màster; en canvi, es parla de títol quan es vol designar la denominació que apareix en el certificat corresponent, que va referida directament a la persona a qui s’atorga.
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Criteris per a les denominacions dels estudis i dels títols de grau i màster universitari» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1749> [consulta: 2 febrer 2023].