Usos i formes incorrectes 

En alguns casos es fan servir mots o expressions en contextos que no els són propis o en detriment d’altres de més específics, adequats i genuïns.


En comptes de
S’ha d’emprar
compondre
preveure, considerar, incloure
si no, si no n'hi ha, quan no n'hi hagi
fer constar
oferir, fer oferta
posar en relleu
donar suport, defensar
administrar [context sanitari]
taller
Darrera actualització: 8-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos i formes incorrectes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2658> [consulta: 17 juny 2021].