Usos i formes incorrectes 

En alguns casos es fan servir mots o expressions en contextos que no els són propis o en detriment d’altres de més específics, adequats i genuïns.


En comptes de
S’ha d’emprar
disposar, tenir
preveure, considerar, incloure
si no, si no n'hi ha, quan no n'hi hagi
fer constar
oferir, fer oferta
posar en relleu
donar suport, defensar
administrar [context sanitari]
taller
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos i formes incorrectes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2658> [consulta: 2 març 2021].