Imatge corporativa 

La imatge corporativa d’una institució serveix d’element distintiu per identificar-la i permet mantenir la integritat i la coherència visuals de la documentació institucional. El Manual de normes gràfiques recull les indicacions bàsiques d’aplicació de la imatge corporativa de la Universitat de Barcelona, que afecten la papereria, la comunicació, la senyalització exterior, etc.

ModelWord

PDF
ModelWord

PDF
Bibliografia
Manual de normes gràfiques [accés en línia restringit]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016. <https://intranet.ub.edu/dyn/cms/04_eines_i_recursos/09_imatge_corporativa> [consulta: 26 febrer 2016].
Darrera actualització: 21-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Imatge corporativa» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=304> [consulta: 17 gener 2022].