El títol del missatge 

El títol és el text que apareix tant a la notificació automàtica que rep l’estudiant com a la pàgina d’alertes de l’aplicació, on hi ha la llista de totes les notificacions (llegides i no llegides).

Android iOS Llista de notificacions

Avís de notificació del sistema Android i del sistema iOS, i resum de les alertes rebudes.


A l’hora de crear el títol, cal respectar l’estructura Nom del canal | Descripció del missatge.

Exemple correcte Institucional | Comunicat del rector

Exemple correcte Facultat | Convocatòria oberta

Exemple correcte Serveis | Oferta dels cursos de formació en competències


Cal deixar, doncs, un únic espai en blanc al davant i al darrere de la barra; conservar la majúscula inicial d’aquests dos elements i dels noms propis que puguin contenir, i obviar els punts finals.

En relació amb l’extensió, és aconsellable que tingui trenta caràcters, aproximadament, perquè ocupi una sola línia. En tot cas, a partir dels cinquanta-sis caràcters el text queda tallat i no es mostra.

Pel que fa al nom del canal, se n’han creat diversos, en funció de l’emissor.

Nom del canal
Contingut
Institucional
Comunicacions institucionals de la Universitat (comunicats del rector, resolucions, avisos generals, etc.).
Facultat
Comunicacions dels centres. Arriben únicament als estudiants adscrits a la facultat corresponent.
Serveis
Comunicacions importants del SAE, biblioteques, Esports UB, etc.
Beques
Comunicacions referides a la publicació de convocatòries de beques.
Participació
Comunicacions sobre concursos, iniciatives solidàries o de voluntariat, campanyes de donacions de sang, etc.


La descripció del missatge ha de ser breu, clara i precisa. Permet fer-se una idea ràpida del contingut, i de la importància i la urgència de llegir-lo. Per això, és important triar bé les paraules que es fan servir i evitar títols massa genèrics o imprecisos.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«El títol del missatge» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3229> [consulta: 25 octubre 2021].