Article neutre lo 

Si bé l’ús de l’article neutre lo és comú arreu del territori de parla catalana, cal evitar-ne l’ús en els registres formals, atès que no és normatiu. Les solucions a aquest fenomen són diverses i depenen, bàsicament, dels tipus de construcció en què apareix: les construccions abstractives, les construccions intensives i certs modismes.
Bibliografia
Fabra, P. Converses filològiques II. Barcelona: Edhasa, 1983, núm. 450 i 524.

Guia d’usos lingüístics. Volum 1, Aspectes gramaticals. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, § 7.3.3.
Darrera actualització: 14-10-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Article neutre lo» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=328> [consulta: 26 gener 2022].