Lo en construccions amb valor intensiu 

Quan l’article neutre lo es troba en construccions amb valor intensiu, actua com si fos un quantificador (donant la idea de molt) i generalment acompanya un adjectiu o un adverbi seguits de la conjunció que.

Exemple incorrecte No saps lo (molt) que em va agradar la conferència.

Exemple incorrecte Fes-ho lo millor que puguis.

Exemple incorrecte No podia dissimular lo antipàtic que el trobava.

Exemple incorrecte Per lo avançat que anava, van decidir canviar-lo de nivell.


En aquest cas també hi ha diferents solucions:

 • Aquestes construccions es poden resoldre mitjançant un quantificador com ara com, tan, que, etc.

  Exemple correcte No saps com em va agradar la conferència.


  Exemple correcte Fes-ho tancom puguis.


  Exemple correcte No podia dissimular com el trobava d’antipàtic.

  Exemple correcte No podia dissimular que antipàtic que el trobava.


  Exemple correcte De tan avançat com anava, van decidir canviar-lo de nivell.  Cal recordar que no és correcte substituir l’article lo per ho.

  Exemple incorrecte Fes-ho ho millor que puguis.

 • També es poden resoldre mitjançant altres construccions més específicament intensives.

  Exemple correcte Em va agradar molt, la conferència.

  Exemple correcte Em va agradar d’allò més, la conferència.
Darrera actualització: 4-3-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Lo en construccions amb valor intensiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=963> [consulta: 7 agost 2022].