Bibliografia
Coromines, J. Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, 1965.

Generalitat de Catalunya. Cartografia i toponímia. <http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/cartografia/> [Consulta: 4 maig 2017]

Institut Cartogràfic de Catalunya [ICC]. Toponímia i cartografia: Assaig de sistematització. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques; ICC, 1985. (Sèrie Manuals; 1).

Institut d’Estudis Catalans. «Les comarques i l’article: una recomanació». A: Llengua i Administració. 7/8-1988, núm. 32, pàg. 3.

Direcció General de Política Lingüística. Majúscules i minúscules [en línia]. 4a ed. rev. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2016, 41 pàg. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 18). <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/BTPL-Majuscules-i-minuscules.pdf> [Consulta: 4 maig 2017].

Ruaix, J. El català/2: Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix ed., 1985, pàg. 59-60.

Ruaix, J. Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui. Moià: Josep Ruaix ed., 1995, vol. 2, pàg. 9-11.
Darrera actualització: 4-5-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Article davant de noms de lloc» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=475> [consulta: 22 gener 2022].