Referència bibliogràfica 

La referència bibliogràfica és el conjunt d’elements que descriuen un document i en permeten la identificació i la cerca. Alguns d’aquests elements són necessaris i imprescindibles; d’altres són opcionals i complementaris. Com més elements s’inclouen més exhaustiva és la referència.

Les referències bibliogràfiques apareixen generalment en forma de llista al final d’un text o part d’un document (per exemple, al final d’un capítol), ordenades alfabèticament, temàticament o numèricament. No obstant això, també poden aparèixer com a notes a peu de pàgina.

La presentació i ordenació de les referències bibliogràfiques pot variar segons els criteris, recomanacions o normatives adoptats, però és important que el conjunt sigui coherent i homogeni dins d’un mateix document.
Bibliografia
Com citar i gestionar la bibliografia [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Biblioteca. <http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/> [Consulta: 25 juliol 2014].

Com citar documents [en línia]. Girona: Universitat de Girona. Biblioteca, 2002. <http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Default.aspx> [Consulta: 9 maig 2017].
Darrera actualització: 10-11-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Referència bibliogràfica» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=339> [consulta: 3 desembre 2020].