Partició i separació de mots 

En aquest criteri s’hi poden trobar algunes consideracions sobre com es fa la partició de mots a final de ratlla en català. I també algunes recomanacions sobre la separació de mots i expressions a final de ratlla, ja siguin remarques generals o específiques per a la separació de mots en un títol.
Bibliografia
Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, p. 129-149.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Partició i separació de mots» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2501> [consulta: 21 setembre 2021].