Tipus de lletra 

El dibuix de les lletres ha canviat molt al llarg del temps. La lletra rodona és de forma circular i dreta, és la que es fa servir en la composició de textos en què no es vol donar cap èmfasi especial. Actualment s’utilitzen, a més de la lletra rodona, la cursiva, la negreta i la versaleta per tal de facilitar la interpretació d’un text. L’ús de les cometes, els diversos cossos de lletra i altres recursos tipogràfics contribueixen també a la interpretació textual.

Informació Si voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.
Bibliografia
Badia, Jordi et al. El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou,1997.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.

Riera, Carles. Manual de redacció científica. El llenguatge de les ciències de la salut. Barcelona: Claret, 2005. (Pompeu Fabra; 19).

The Chicago manual of style. 14a ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
Darrera actualització: 18-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tipus de lletra» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=4> [consulta: 28 setembre 2021].