Perífrasis verbals 

Les perífrasis verbals són construccions que tenen un significat únic i que estan formades per un verb que funciona d’auxiliar i un verb principal que està en infinitiu, gerundi o participi.
Darrera actualització: 3-3-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Perífrasis verbals» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=552> [consulta: 20 juny 2021].