Perífrasis verbals 

Les perífrasis verbals són construccions que tenen un significat únic i que estan formades per un verb que funciona d’auxiliar i un verb principal que està en infinitiu, gerundi o participi.
Darrera actualització: 3-3-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Perífrasis verbals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=552> [consulta: 27 gener 2023].