Infinitiu amb valor temporal 

Les oracions d’infinitiu amb valor temporal s’han d’introduir amb la preposició en i no pas amb la forma al.

Exemple correcte En aixecar-se el president, es va acabar la sessió.

Exemple incorrecte A l’aixecar-se el president, es va acabar la sessió.


La construcció al/en + infinitiu és incorrecta amb valor causal.

Exemple correcte Com que l’ordinador no funcionava, l’Ariadna va escriure la redacció a mà.

Exemple incorrecte Al/En no funcionar l’ordinador, l’Ariadna va escriure la redacció a mà.


Exemple correcte La confluència de centres de recerca públics amb empreses fa del Parc Científic de Barcelona un instrument de referència pioner perquè fomenta la transferència de coneixements i de tecnologia.

Exemple incorrecte La confluència de centres de recerca públics amb empreses fa del Parc Científic de Barcelona un instrument de referència pioner en fomentar la transferència de coneixements i de tecnologia.


Atès que hi ha casos en què es fa difícil destriar el sentit temporal del causal, es poden cercar solucions menys ambigües, en les quals el sentit temporal o causal es distingeixi amb claredat.

Exemple inadequat En veure’ls tan ocupats, ens admiràvem que poguessin fer el que feien.

Exemple correcte Quan els vèiem tan ocupats, ens admiràvem que poguessin fer el que feien.

Exemple correcte Com que els vèiem tan ocupats, ens admiràvem que poguessin fer el que feien.


Exemple inadequat Com que anava tan atrafegada, li feien un favor en no dir-li res.

Exemple correcte Com que anava tan atrafegada, li feien un favor quan no li deien res.

Exemple correcte Com que anava tan atrafegada, li feien un favor no dient-li res.
Bibliografia
Fabra, P. Converses filològiques II. Barcelona: Edhasa, 1983, núm. 514.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 819 i 820.

Ruaix, J. El català/2. Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix editor, 1985.
Darrera actualització: 26-3-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Infinitiu amb valor temporal» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=540> [consulta: 24 juny 2021].