Construccions passives 

Les construccions passives centren l’atenció en l’objecte de l’acció verbal, més que no pas en qui fa aquesta acció, que queda en segon terme o, fins i tot, s’obvia.

Exemple correcte Aquest robot ha estat construït per un grup d’alumnes de la UB.

Exemple correcte Els estudiants afectats han estat distribuïts en altres aules

Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.


En català, disposem de dos tipus de construccions passives: la passiva amb ser o perifràstica i la passiva pronominal o reflexa.
Bibliografia
Bartra Kaufmann, Anna (2002) «La passiva i les construccions que s’hi relacionen». A: Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, cap. 16.

Cuenca, M. Josep. Sintaxi catalana. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2003, pàg. 161-163.
Darrera actualització: 22-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Construccions passives» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1792> [consulta: 7 juliol 2022].