Puntuació 

Quan modifiquen tota una oració, duen coma al darrere si inicien frase, van entre dues comes si apareixen al mig o van precedits d’una coma si apareixen al final.

Exemple correcte Francament, no entenem la vostra actitud.

Exemple correcte No entenem, francament, la vostra actitud.

Exemple correcte No entenem la vostra actitud, francament.


En canvi, van sense comes si modifiquen directament un verb.

Exemple correcte Va parlar francament de si mateix.
Darrera actualització: 4-5-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Puntuació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=619> [consulta: 6 desembre 2021].