Els criteris del CUB en versió reduïda

Guies ràpides del CUB

Nombres 

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres.

En general, quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple correcte Falta una hora perquè comenci l’acte.

Exemple correcte El zero va arribar a Occident per mitjà dels àrabs.


En canvi, quan els nombres van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres.

Exemple correcte El curs es fa a l’aula 2.


Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.

Informació Si voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.

El nombre va davant d’un nom 

Quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’acostumen a escriure amb lletres.

Exemple correcte vint-i-nou, cent deu, mil disset


Amb tot, però, l’ús de les xifres és preferible o inevitable en alguns casos:

 • Nombres formats per tres mots o més

  Exemple correcte S’hi han inscrit 1.130 alumnes.

 • Nombres formats per només dos mots si algun porta guionet

  Exemple correcte Hi havia 154 persones a la sala.

 • Nombres que expressen una quantitat i van seguits del símbol corresponent

  Exemple correcte La temperatura mitjana anual és de 17 °C.

 • Nombres amb decimals

  Exemple correcte L’interès ha pujat 1,3 punts.

Remarques 

Apostrofació de les xifres
S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze.
 • l’1 de setembre

 • un pressupost d’1.354.700 €

 • l’XI Jornada de Matemàtiques a
  l’Escola

 • l’11a clàusula del contracte

Nombres a final de línia
Els nombres, els intervals i les xifres i símbols relacionats no poden quedar partits a final de línia.

 • Truqueu al 934 035 478

 • Es va incloure a la memòria del curs
  2016-2017.

 • Ha recorregut els 42,2 km
  de la marató.

Nombres a principi de frase
Si una frase comença amb un nombre que no es pot escriure amb lletres, és preferible alterar-ne l’ordre o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

 • Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

 • Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Nombres amb guionet
Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes.

 • vint-i-tres

 • trenta-quatre

 • vuit-centè

Ordinals en xifres
Els ordinals en singular s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera. Els plurals, amb les dues últimes.

 • 8è [vuitè]

 • 13es [tretzenes]

Separació de decimals
La separació decimal s’ha de fer amb coma.

 • 6,53 g

 • 3,14159265 ms

Separació de milers
En les quantitats de més de tres xifres, els dígits se separen de tres en tres (començant sempre per la dreta) generalment amb un punt.

 • 1.258 €


Quan el nombre indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.) s’escriuen tots els dígits seguits.

 • Ramón y Cajal va néixer el 1852.

 • Vegeu la pàgina 1423.

Usos de les xifres romanes
S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms de monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos, els segles i els noms d’assignatures consecutives.

 • el faraó Tuthmosis II

 • el segle xxi

 • Dret Civil II

Aquesta guia ràpida és una versió resumida del criteri «Nombres» del CUB.
Darrera actualització: 14-10-2021
Impressió de la guia
Citació recomanada:
«Nombres» [en línia]. A: Guies ràpides del CUB. Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/guiarapida.php?id=308> [consulta: 18 maig 2022].