Nombres a final de línia 

Un nombre escrit amb xifres no pot quedar partit en línies diferents.

Exemple correcte Truqueu al
934 035 478

Exemple incorrecte Truqueu al 934
035 478


De la mateixa manera, no poden partir-se els dos termes d’un interval separats per un guionet.

Exemple correcte Es va incloure a la memòria del curs
2016-2017.

Exemple incorrecte Es va incloure a la memòria del curs 2016-
2017
.


Tampoc no poden quedar en línies diferents les xifres i els símbols que hi estiguin relacionats.

Exemple correcte Han aconseguit més d’11.500 ¤
per reconstruir cinc escoles d’Haití.

Exemple incorrecte Han aconseguit més d’11.500 
¤
per reconstruir cinc escoles d’Haití.


Exemple correcte Ha recorregut els 42,2 km
de la marató.

Exemple incorrecte Ha recorregut els 42,2
km
de la marató.
Darrera actualització: 20-5-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Nombres a final de línia» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2084> [consulta: 16 octubre 2021].